söndag 9 mars 2014

Skärpta regler för mobilanvändning

Behöver vi en skärpning av reglerna för mobilanvändning? Frånvaron av blinkeranvändning kan ha sin förklaring i att antalet händer inte räcker till för att hålla i ratten, hålla i mobiltelefonen, växla och blinka. Åtminstone inte om allt ska ske samtidigt och behovet därav inträffar allt som oftast. Men vad tjänar lagstiftning till om vi får lära oss att Polisen inte bryr sig. "Trafikförordningens nya bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning är inte tillräckligt tydliga, anser trafikutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt lämna förslag på skärpta regler. Bakom förslaget till tillkännagivande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag. Många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning, konstaterar trafikutskottet. Med dagens teknik kan man använda handsfree för att ringa och prata i telefon när man kör. Däremot är det inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser utskottet, som menar att det fortfarande finns en osäkerhet kring vad som ingår i de nuvarande bestämmelserna. Riksdagen har behandlat frågan tidigare Frågan om mobilanvändning vid bilkörning har behandlats av riksdagen flera gånger tidigare. Senast i mars 2013 uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag till lagstiftning med förbud mot användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. I stället för att lagstifta om ett förbud mot användning av mobiltelefoner eller motsvarande har regeringen valt att göra en översyn samt ändra kraven i trafikförordningen. Det är inte tillräckligt, anser trafikutskottet. Behov av ytterligare åtgärder Därför vill utskottet ännu en gång påtala behovet av ytterligare åtgärder från regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag som innehåller skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna." Regeringen har redan vidtagit kraftiga åtgärder Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringen redan vidtagit kraftfulla åtgärder i frågan i och med ändringen i trafikförordningen som infördes den 1 december 2013. De pekar också på att denna ändring redan visat sig ha effekt. Vidare kommer den uppföljning som ska genomföras att visa om fler åtgärder behövs för att ytterligare motverka trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning, menar partierna.
Skicka en kommentar