fredag 28 mars 2014

Styrningen av skolan

Staten har ansvaret för att skolan är jämlik. Lagar och förordningar uttrycker tydligt detta. Dessa är statens instrument. Det finns dock tecken på att antingen instrumenten inte är verkningsfulla eller användarna av instrumenten inte vet hur man använder dem. Det finns en del som anser att det faktum att styrningen och driftansvaret inte åvilar samma huvudman. Ge staten även driftansvaret så kommer staten bli bättre på att styra. Kanske finns utredningar eller forskning, som styrker detta samband. Själv förstår jag det inte. Problemet tycks vara att staten inte klarar sin uppgift. Hur göra staten skickad att klara sin uppgift?
Skicka en kommentar