onsdag 30 april 2014

Stödet för privata utförare i sjukvården starkt, på insändarplats

Antalet insändare i Upsala Nya Tiding som uttryckt stöd för privata företag inom välfärdssektorn har under det senaste året varit stort. Senast i dag argumenteras för att landstinget ska köpa specialisttjänster av ett privat företag i stället för att utveckla verksamheten vid Akademiska sjukhuset. Jag har svårt att instämma. Man bör inte splittra upp Akademiska. Det starka stöd som uttryckts för privat utföraren i sjukvården i form av Uppsala Cancer Clinic är intressant, alldenstund opinionsundersökningar visar allt större skepsis mot vinster i välfärden
Skicka en kommentar