tisdag 29 april 2014

Från riksdag och Departement läggs ner

Vid veteranträffen i riksda´n för några veckor sedan togs upp frågan om planerad nedläggning av tidningen Från riksdag och Departement. Många veteraner vill ha den kvar. Det är flera år sedan jag läste den. Tidningen är (var) mycket informativ. Journalistiskt väl utformad. Men hur brett nådde man ut med den? Med den tekniska utveckling, som skett kan jag förstå åtgärden med nedläggning. Här en redogörelse från riksda´n av frågan "KU säger ja till att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen ska besluta att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. KU föreslår därmed att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag om detta. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig. Tidningen Riksdag & Departement är en periodisk tidskrift som skildrar den politiska processen och beslutsfattandet i riksdagen, regeringen och EU. Tidningen grundades 1975 efter beslut av riksdagen och ägs av Riksdagsförvaltningen. Hänvisar till den tekniska utvecklingen Riksdagsstyrelsen föreslår i en framställning till riksdagen att riksdagen ska besluta att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Styrelsen hänvisar bland annat till att medievanorna och medielandskapet har förändrats sedan tidningen grundades på 1970-talet och att det i dag finns fler vägar att hitta information. Den tekniska utvecklingen har också påverkat tidningens ekonomiska förutsättningar genom att antalet prenumeranter och annonsförsäljningen har minskat. Riksdagsstyrelsen anser också att granskningen och analysen av riksdagens beslut i första hand bör göras av medier som är oberoende från riksdagen. KU håller med riksdagsstyrelsen Konstitutionsutskottet understryker att tidningen Riksdag & Departement har fyllt och fortfarande fyller en viktig demokratisk funktion. Samtidigt gör KU samma bedömning som riksdagsstyrelsen. Den tekniska utvecklingen har gjort att det i dag är relativt lätt att hitta information om arbetet och besluten i regeringen, riksdagen och EU. Utskottet noterar i denna del att det också inom Riksdagsförvaltningen pågår ett arbete med att utveckla och förbättra riksdagens webbplats. Utskottet hänvisar också till de ekonomiska argument som riksdagsstyrelsen lyfter fram. KU poängterar även att det finns principiella invändningar mot att Riksdagsförvaltningen ger ut tidningen som tillhör och delvis finansieras av förvaltningen. Det är viktigt att riksdagens arbete och beslut granskas och analyseras, men KU anser precis som riksdagsstyrelsen att detta i första hand bör göras av från riksdagen oberoende medier. Sammantaget föreslår KU att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag. Bakom utskottets förslag står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. MP och V vill att Riksdagsförvaltningen ska fortsätta att ge ut tidningen Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att insynen i riksdagens och regeringens arbete minskar om tidningen Riksdag & Departement läggs ned. Man hänvisar också till att tidningens uppdrag skiljer sig från Riksdagsförvaltningens informationsuppdrag. Därför anser MP och V att Riksdagsförvaltningen ska fortsätta ge ut tidningen Riksdag & Departement. Om en majoritet i riksdagen anser att tidningen Riksdag & Departement inte ska vara kvar i riksdagens regi vill MP att riksdagsstyrelsen prövar om tidningen kan säljas. Som ett tredje alternativ föreslår MP att riksdagens webbplats får ett förändrat uppdrag som motsvarar det uppdrag tidningen Riksdag & Departement har"
Skicka en kommentar