måndag 7 april 2014

Tillgängligheten i kulturen

"Öppen utfrågning om tillgängligheten i kulturen Kulturutskottet håller den 10 april en öppen utfrågning om tillgänglighet inom kulturen. Vid utfrågningen presenteras rapporten "För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen" som tagits fram på uppdrag av kulturutskottet. Tid: Torsdag den 10 april klockan 10.00-12.00 Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan för media och allmänhet Utfrågningen tolkas till teckenspråk." Det skulle vara intressant att närvara vid denna utfrågning. Jag hoppas att man ägnar en stund åt problemet med ojämlikheten i fråga om kulturutbud. De regionala skillnaderna är enormt stora. Varför ska vissa områden tillåtas vara fattiga på kulturupplevelser? Och, vad ska man göra för att lösa problemet? Det recept, som är inne att i dessa dagar skriva ut är förstatligande. Alltså, flytta all kulturverksamhet från landstingens och kommunernas ansvar till att bli ett statligt ansvar?
Skicka en kommentar