onsdag 9 april 2014

staten måste följa upp friluftsmålen

Ytterligare ett tecken på att staten har svårigheter i fråga om politisk styrning. Dags att lägga allt mer på kommunerna från staten? "Strax före årsskiftet 2012 antogs tio nya mål för friluftspolitiken. Ett av målen handlar om ett rikt friluftsliv i skolan, att ”barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Nästa år ska Naturvårdsverket lämna en första rapport om hur arbetet går, men på Skolverket ligger man lågt. I skrivelsen om friluftsmålen konstateras att de formuleringar om friluftsliv i skolan som redan finns i styrdokumenten för skolan inte behöver preciseras ytterligare. Utifrån dokumenten ska man på kommunal nivå bestämma i vilken utsträckning och på vilket sätt friluftsliv ska involveras i undervisningen. Det står också att Naturvårdsverket bör samråda med Skogsstyrelsen och Skolverket för att vidare utveckla formerna för målets genomförande och uppföljning. – Skolverket har inte fått något specifikt uppdrag inom det här området, och vi har inte tagit några egna initiativ för att förverkliga friluftsmålen, säger Lars-Åke Bäckman som är undervisningsråd på Skolverket"
Skicka en kommentar