tisdag 8 april 2014

Oseriöst inom åkeribranschen

Konstigt att man inte kan enas kring en sådan här fråga. Att det finns missförhållanden är man säkert överens om. Att då inte kunna komma överens om att undanröja missförhållandena och hur det ska ske, är ett svaghetstecken. "Regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag. Riksdagen har även under våren 2013 gjort ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottet tycker inte att Transportstyrelsens utredning om hur reglerna inom yrkestrafiken följs är tillräckligt bra vad gäller det här området. M, FP, C och KD reserverar sig. Bland annat med hänvisning till att Transportstyrelsens analyser om konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken visar att gällande regler tillräckligt väl kan garantera exempelvis grundläggande anställningsvillkor för arbetstagare. Partierna framhåller också det arbete Skatteverket gjort för att kunna bedöma vilka regeländringar som behövs för att komma tillrätta med illegal verksamhet inom branschen."
Skicka en kommentar