söndag 6 april 2014

Skillnaderna mellan skolorna, ett statligt ansvar

Folkpartiets politik har ökat statens styrning, och kraven på skolorna har skärpts. Så är det nog. Dock har staten mycket som återstår innan den fullgör sin uppgift att skapa en likvärdig skola. Men om man ger staten ansvar för även den dagliga driften av skolorna förbättras blir den nog bättre på att styra. Eller...? Blir den sämre på att styra om den får ytterligare uppgifter? Jag blir så konfunderad. Men klart är att det brister i likvärdighet och att staten har ansvaret. Ska den få större eller ska den få mindre ansvar?
Skicka en kommentar