onsdag 30 april 2014

Utbilda politiker och minska antalet

Åter tecken på att det brister i ekonomiska styrningen i landstinget. Det är länge sedan politikerna abdikerade. Och, även oppositionen saknar idéer. "Vi har föreslagit ett åtgärdsprogram", säger man. Lite komiskt. På landstingsfullmäktiges möten är över hundra politiker närvarande. Ingen reagerar när man gör uppföljning av förvaltningars ekonomi, trots att fullmäktige inte har förvaltningar och trots att man inte borde fördela budget på förvaltningar. Sätt politikerna i skolbänken, lägg ner HSS och Produktionsstyrelsen och inrätta professionell styrelse för Akademiska och lasarettet i Enköping. Då får man en styrning av både ekonomi och verksamhet.
Skicka en kommentar