lördag 5 april 2014

Sjukvården svår att styra och finansiera

"Landstinget beräknas göra ett minusresultat under 2014 på 141 miljoner kronor när engångsintäkterna för försäljningen av Ulleråkersområdet har räknats bort. Det visar ekonomiprognosen för februari. Underskottet beror främst på att Akademiska sjukhuset väntas göra ett negativt resultat på 190 miljoner kronor. Under början av året har sjukhuset haft fortsatt stora problem med stängda vårdplatser som en följd av sjuksköterskebristen. Detta har lett till lägre intäkter från riks- och regionvård. Läget har nu förbättrats och sjukhusets plan är att de flesta vårdplatserna ska vara öppna igen i april." Vård av utomlänspatienter har stor betydelse för Produktionsstyrelsens ekonomi. Men hur mycket den vården än utökas kommer den inte att lösa de ekonomiska problemen. Bättre styrning och arbetssätt, som utgår från vad personalen ser som möjliga och rimliga förändringar är två vägar man måste vandra, på kort sikt. Utan förankring och förståelse hos personalen är förändrat arbetssätt inte möjligt att genomföra. På längre sikt är ökad andel av skattepengarna till sjukvården ofrånkomlig, om man inte ska acceptera att patienterna i framtiden ska stå för betydligt större del av finansieringen ur sin egen portmonnä. När det gäller styrningen måste man inse att man har att välja mellan att införa den styrform, som man tror att man har, men i själva verket långt ifrån har, och att gå tillbaka till en traditionell form. Det finns en tredje väg, som jag ska utveckla i ett annat sammanhang, men en väg, som inte kan ses som realistisk att få gehör för, men likväl nödvändig att slå in på.
Skicka en kommentar