lördag 3 maj 2014

Skydda personuppgifter

Det här är ett problem, som kräver åtgärder inte bara just nu, utan också att man försöker se in i framtiden. Lidandet av att vara våldsutsatt är i sig ofattbart svårt. Stödet från samhällets sida är ett måste. Det minsta man kan göra är att se till att personuppgifter skyddas "Pressmeddelande Skyddet för våldsutsattas personuppgifter måste bli starkare Regeringen bör skyndsamt arbeta fram ett förslag som innebär att skyddet för våldsutsattas personuppgifter blir starkare. Det anser ett enigt skatteutskott som föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Skatteutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att utskottet sa ja till regeringens förslag om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Den utredning som ligger till grund för regeringens förslag visar att det återstår flera problem och brister inom det här området som behöver åtgärdas. Utredningen föreslår bland annat en genomgripande översyn av skyddet för personuppgifter. Regeringen har i sin tur meddelat att man i ett annat sammanhang kommer att göra en samlad översyn av dessa frågor. Förslag från regeringen inom rimlig tid Skatteutskottet ser positivt på att regeringen avser att se över reglerna för skyddet av personuppgifter för människor som är hotade och förföljda. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt arbetar fram ett förslag som stärker skyddet för våldsutsattas personuppgifter. Förslaget bör läggas fram inom rimlig tid. Ett enigt skatteutskott föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Till grund för utskottets förslag ligger en motion från Socialdemokraterna"
Skicka en kommentar