torsdag 1 maj 2014

Direktinläggningsspår

Bra av landstinget. Här ligger möjligheter att för effektiviseringar. Vad man kan fundera över är varför professionen inte kommit på detta för länge sedan. Det här visar, bland annat, nödvändigheten av att effektiviseringsfrågorna är en given fråga vid varje möte med Produktionsstyrelsen "Landstinget ser över "snabbspår" Landstinget ska göra en översyn av pågående och tänkbara direktinläggningsspår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade produktionsstyrelsen. Syftet är avlasta akutmottagningen och ge bättre vård till de mest sjuka äldre. Direktinläggningar, eller "snabbspår", finns idag på flera håll i landet och innebär att äldre patienter kan läggas in på sjukhus direkt, till exempel efter mobila hembesök eller via distriktsläkare och kommunal hemvård, utan att först behöva bedömas på en akutmottagning. Socialstyrelsen har gjort en utvärdering och ser stora fördelar. Förutom tidsvinsten för patienterna leder det till kortare väntetider och färre omflyttningar. Socialstyrelsen rekommenderar därför att landstingen inför snabbspår för de mest sjuka äldre, så att de direkt kan slussas till rätt plats inom vården. Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i uppdrag att lämna en redovisning över pågående och tänkbara direktinläggningsspår."
Skicka en kommentar