fredag 20 juni 2014

Program för konkurrens

"Det innebär att landstinget är ansvarigt om inga privata utförare vill medverka i en upphandling eller om en privat utförare avvecklar sin verksamhet" Jag förstår vad man menar, men borde uttryckas annorlunda. Landstinget är ju ansvarigt även vid externt utförande. Man måste göra åtskillnad mellan att lämna över en verksamhet och att köpa utförandet externt. 

Dock: Det är inte fel att ha ett program för konkurrensutsättning. Det innebär ju inget tvång att överlåta utförandet

"Nytt konkurrensprogram för hälso- och sjukvården

Ett nytt konkurrensprogram för hälso- och sjukvården antogs av landstingsfullmäktige.
Syftet med programmet är att ange en tydlig strategi för fortsatt konkurrensutsättning av landstingets hälso- och sjukvård med långsiktig inriktning, ambitioner och spelregler.
Av strategin framgår att i princip all verksamhet ska kunna utsättas för konkurrens. Innan en verksamhet utsätts för konkurrens ska mål och riktlinjer för den upphandlande verksamheten redovisas liksom hur uppföljningen ska ske och hur allmänheten ska ges insyn.
Inför en upphandling ska det göras en analys av effekterna för de verksamheter som berörs inom landstinget, särskilt när det gäller forskning och utveckling och hur jourförsörjningen ska tillgodoses.
Upphandling ska genomföras så att lokala marknader stöttas och utvecklas, där man särskilt beaktar förutsättningarna för små entreprenörer och nyetableringar.
Även om en verksamhet lämnas över till en privat utförare har landstinget alltid kvar huvudmannaskapet. Det innebär att landstinget är ansvarigt om inga privata utförare vill medverka i en upphandling eller om en privat utförare avvecklar sin verksamhet.
(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag."
Skicka en kommentar