fredag 15 augusti 2014

Fel fråga om kärnkraften

Fel politisk debatt om kärnkraften. Den tycks handla om huruvida man ska bygga fler kärnkraftreaktorer eller lägga ner befintliga. Hur kan man säga Bygg ut kärnkraften! utan att tala om på vilka premisser det ska ske? Jo, FP säger att de nya ska klara högt ställda säkerhetskrav. Men, vilka är kraven? Detta måste debatten handla om. Det är den frågan, som är politiken.

Skicka en kommentar