fredag 15 augusti 2014

Staten måste bli bättre på att styra

Vi har i Sverige två beslutsnivåer. Riksdagen och landstingen/kommunerna. Ansvarsfördelningen är tydlig. Riksdagen stiftar lagar och ska se till att dessa efterlevs. Landstingen och kommunerna ska sätta upp mål inom ramen för vad riksdagens lagstiftning anger och vara ansvariga för den dagliga driften.
Det pågår en diskussion om hur man ska komma till rätta med det faktum och problemet att staten inte har lyckats med sin uppgift att, som lagarna anger, skapa, till exempel, jämlik skola och jämlik sjukvård.
En del anser att lösningen ligger i att även driften av skolan överförs till staten, men endast skolan. Varför bara den? Andra anser att staten, som inte lyckats skapa jämlik sjukvård, ska ta över driften av sjukvården. Och endast sjukvården.
Kan 290 kommuner förbättra skolan? Klart att dom kan. Men hur ska vi göra så att staten kan klara sina uppgifter. Ska vi då lägga nya uppgifter på staten?
Skicka en kommentar