fredag 28 november 2014

Att man inte skäms

Antalet landstingsråd i Uppsala län är stort. Man tillskapar nya rådsposter för att alla partier måste ju få.  Miljöpartiet har så många som tre (varav två på halvtid). Hur är det möjligt att fördela ansvar på alla? Svar: det är inte möjligt. Skillnaden mellan att ha dessa cirka femton landstingsråd och att ha cirka fem är att det nu blir fler personer på de många mötena.
Det finns inga behov, som styr den här utvecklingen. Det förvånar att man gör så här ändå, men ännu mer förvånande är att man inte skäms.

Skicka en kommentar