fredag 28 november 2014

Ledord i landstingets budget


Ledord är säkert bra att ha, men då måste dom gå att förstå. Vad menas med bättre arbetsgivare? Bättre än vem? Bättre än när? Attraktivare kollektivtrafik. Attraktivare än vems? Attraktivare än när? Kultur för människors välmående. Ja, vad annars?


Ny budget för 2015-2017

Landstingsstyrelsen fattade beslut om ett förslag till ny landstingsplan och budget för 2015-2017.
Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om landstingsplan och budget vid sitt junisammanträde. Efter valet har den nya politiska majoriteten, bestående av (S), (MP) och (V) arbetat fram en ny landstingsplan och budget för 2015-2017.
Ledorden för den nya budgeten är patienten främst, bättre arbetsgivare, attraktivare kollektivtrafik och kultur för människors välmående. Ordning och reda i ekonomi och verksamhet är viktiga förutsättningar för att ledorden ska kunna uppnås.
Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa Landstingsplan och budget 2015-2017.
(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget gemensamt förslag till landstingsbudget för 2015-2017. (SD) reserverade sig också till förmån för ett eget förslag.
Skicka en kommentar