fredag 28 november 2014

HSS och vårdlotsar


En målsättning måste vara att vårdlotsprojektet ska upphöra. Det finns för att vårdens organisation inte lyckas klara det som måste ses som självklart, nämligen att för varje patient finns en huvudansvarig,som tillhandahåller de tjänster, som åligger vårdlotsarna.
Vårdlotsfunktionerna måste väl rimligen vara en del i vården.
Och så detta med att politikerna inte kan sin egen styrform. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att projektet ska drivas av en förvaltning, som lyder under annat politiskt organ. Ett ytterligare tecken på politisk inkompetens


Satsning på vårdlotsar fortsätter

Landstingets satsning på vårdlotsar fortsätter under 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Landstinget har sedan 2012 bedrivit ett pilotprojekt med vårdlotsar, där patienter med många vårdkontakter och en komplex vårdsituation erbjuds individuellt stöd med bland annat telefonrådgivning. Projektet har hittills drivits av företaget Health Navigator, som anställt vårdlotsarna och tillhandahållit verktyg och utbildning på uppdrag av landstinget.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vårdlotsprojektet under 2015 ska överföras till Hälsa och habilitering och att en projektledare ska anställas för att arbeta med fortsatt införande i ordinarie verksamhet.
För 2015 avsätts 3,6 miljoner kronor för vårdlotsverksamheten. Avsikten i beslutet är att verksamheten på sikt ska utökas.
(S), (MP) och (V) och reserverade sig mot beslutet och ansåg att projektet skulle förlängas under 2015 och därefter upphöra i sin nuvarande form. De aviserade att en ny inriktning kommer i början av nästa år.
Skicka en kommentar