lördag 13 december 2014

Beslut om extra val har inte fattats

"Ställ in nyvalet", är rubriken på dagens UNT-ledare. Nyvalet kan inte inställas innan beslut fattats om att det ska äga rum. Vad ledaren menar är dock: "Avstå från nyval".
Det tycks märkligt att statsministern inte prövat andra vägar än extra valsvägen. Vi vet ju emellertid vilken anledningen är nämligen att Alliansen håller alla dörrar stängda, likt tjurande barn i sandlådan.
Alltnog bör försök göras.
I de flesta mediakommentarerna uttrycks oron för att extra val kommer att ge samma situation som den vi har nu. Det tror inte jag. De flesta uttrycker en tro om att Sverigedemokraterna kommer att bli ännu större än för närvarande. Det tror inte jag. Alliansen är nu på väg att formulera en politik, som kommer att locka tillbaka tidigare Moderatväljare från SD. Till det kommer att även många, som egentligen inte är sanna alliansanhängare, känner att det var i alla fall mer stabilt med Alliansregeringen. Jag tror att Alliansen bildar regering efter ett eventuellt extra val den 22 mars.
Jag är beredd att revidera min uppfattning om och när tecken på att min tro inte har grund.
Skicka en kommentar