söndag 7 december 2014

Nu har utförarstyrelse blivit även beställare

Hallå landstingspolitiker. Produktionsstyrelsen har gjort en beställning. Men är det inte Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som är beställare? Är det så att HSS har i sitt avtal med PS inskrivet om städning och PS i sin tur köper tjänsterna? Nej så kan det inte vara. 

Femton landstingsråd och inget har förstått sin egen styrform. Katastrof är ett ord, som ska användas sparsamt, men när det gäller den politiska styrningen av vårt landsting frestas jag ta till det

"Landstinget har genomfört en upphandling av städ- och vaktmästeritjänster. Produktionsstyrelsen beslutade att ge uppdraget till den nuvarande leverantören ISS. 
Hösten 2013 gjordes en motsvarande upphandling av städ- och vaktmästeritjänster. Den överklagades på grund av att utvärderingskriterierna ansågs oklara och upphandlingen gjordes om. I den nya upphandlingen vann ISS Facility Service AB. Utvärderingen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av kvalitet och pris.
Upphandlingen har föregåtts av ett stort utredningsarbete, där företrädare för Akademiska sjukhuset, Primärvården, Lasarettet i Enköping och andra berörda verksamheter har fått vara med och påverka. Jämfört med landstingets nuvarande avtal har kraven höjts när det gäller kvaliteten på städningen, frekvensen och utbildningen hos städpersonalen.
Avtalet är värt 91 miljoner kronor och gäller fyra år från den 1 maj 2015 med möjlighet till två års förlängning.
Åtta personer som idag har anställning hos landstinget kommer att erbjudas att gå över till ISS.
Upphandlingsbeslutet kan överklagas inom tio dagar och kan alltså komma att överprövas."
Skicka en kommentar