måndag 8 december 2014

En särskild kommitté behövs inte

Hur ska landstinget kunna ta fram en budgetprocess, enär man inte har klart för sig sin egen styrform? Förresten, hur tar man fram en process?
En kommitté har tillsatts. Personerna i kommittén är de personer, som dagligen finns på landstinget och har ett politiskt beredningsansvar. Varför en kommitté? Dom finns ju där. För framtagande av underlag har man tillgång till tjänstemän. 
Det finns en skillnad. En kommitté kan ges särskilt arvode.


"Kommitté ska föreslå ny uppdrags- och budgetprocess

Landstinget ska ta fram en ny uppdrags- och budgetprocess. Det beslutade landstingsstyrelsen.
I begreppet "uppdrags- och budgetprocess" ingår att ta fram de finansiella förutsättningarna, dialoger med verksamheter om behov och möjligheter, preliminära ramar och fastställande av uppdrag, ersättning och ekonomiska spelregler.
Landstingsstyrelsen beslutade att tillsätta en kommitté som ska utreda frågan. Kommittén består av medlemmarna i landstingsrådsberedningen. Beslutet om den nya uppdrags- och budgetprocessen ska fattas av landstingsfullmäktige i februari nästa år.
(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig och yrkade på att beslut skulle fattas av landstingsfullmäktige i april."

Skicka en kommentar