söndag 7 december 2014

Tack riksda´n för det beslutet

Tack för det beslutet. Visst borde vi själva kunna ha koll, men allteftersom mångfalden ökar och vi allt oftare ställs inför att välja blir konsekvenserna att det är företagen, som har kontroll och inte vi själva.

"Påminnelse krävs för avtal som förlängs automatiskt (CU4)

En ny lag ska stärka skyddet för konsumenter som ingått avtal som förlängs automatiskt. Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal mellan ett företag och en konsument förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet till avtalstidens slut. Om konsumenten glömmer bort att säga upp avtalet blir konsekvensen ofta att han eller hon under en längre tid blir fortsatt bunden av det.
Nu måste företaget, inför förlängningen av avtalet, påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Om företaget inte påminner konsumenten ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet.
Den nya lagen ska börja gälla den 1 mars 2015."
Skicka en kommentar