lördag 13 december 2014

Beslutet om bygglov är nämndens

Plan- och Byggnadsnämndens i Uppsala kommun beslut att medge bygglov för flygterminal på Ärna framställs som ett beslut av Liv Hahne. Märkligt. Hahnes beslut var att frågan skulle tas upp utan att den var aviserad. Detta ska hon ha kritik för.
Men, hur kunde en majoritet i nämnden gå med på att ärende togs upp? Detta ska M-,FP- och KD-ledamöter ha kritik för. I sakfrågan kan inte sägas annat att det är fullständigt obegripligt hur man år 2014 kan ställa sig positiv till etablering av flygplats intill en storstads centrum. Detta ska M, FP och KD ha kritik för.
Skicka en kommentar