fredag 19 december 2014

Media har ett ansvar

Läser en TT-artikel om Kristdemokraternas asylutspel. Varför ordet asylutspel i rubriken försetts med ett bindestreck förstår jag inte. Det slarv med språket, som kan antas vara en följd av att man inte korrekturläser, breder ut sig. I artikeltexten står: "...och för KD och de flera andra partier...". Jag förstår att det är endast slarv och inte okunnighet, som är orsaken. Media måste ta på sig ett stort ansvar när det gäller språket. Ungas kunskaper i svenska språket försämras. Antalet personer med annat hemspråk än svenska ökar. Om media faller in i det slarvmönster, som tycks bli allt tydligare, påskyndas en oroande utveckling.
Skicka en kommentar