onsdag 4 februari 2015

Spricka har fått betydelsen olikhet

"En förväntad spricka", är rubriken på dagens ledare i Upsala Nya Tidning. Här förs ett resonemang kring skillnaden mellan att vara en del av en koalition och att vara ett parti i opposition. I en koalition måste man kompromissa, i opposition kan man profilera sig. Javisst. "Lika naturligt är det att i opposition, efter en valförlust, gå tillbaka till sina partier och försöka forma en politik som kan öka förtroendet hos väljarna.", läser jag, bland annat. Det sistnämnda känner jag mig osäker om innebörden av. Huvudsyftet måste väl vara att bilda opinion för den politiska inriktning, som är respektive partis. Med spricka ska alltså avses att det finns skillnader mellan partier. Det borde bli denna vecka stora nyhet. Partier är olika.
Ledarens resonemang konkretiseras med de två frågorna vårdnadsbidrag och tredje pappamånad om vilka Folkpartiet och Kristdemokraterna har helt olika syn.
Så här har det dock inte låtit när man tidigare till varje pris försvarat alliansbildning, även före val. För inte kan det väl vara endast när en koalition förlorat i ett val, som det är motiverat att profilera sig. Det måste väl rimligen gälla inför varje val, för hur ska väljarna annars kunna ta ställning Alltså dags att skrota allianskonstruktionen och tala om endast koalitioner (Skulle i media ha skrivits "...och endast tala om koalitioner." Men det betyder någonting annat)

"Att det känns ovant för både partierna själva, för medierna och för väljarna..." Meningen ger upphov till en språklig fundering. Borde kolla med Språkrådet, men använder man inte ordet "både" när alternativen är två. Den felaktigt uppbyggda meningen kan skrivas på två alternativa sätt ( bortser från användningen av ordet "både".
1. Att det känns ovant för både partierna själva, medierna och väljarna...
2. Att det känns ovant både för partierna själva, för medierna och för väljarna
Skicka en kommentar