onsdag 4 februari 2015

Utrikespolitiska veteraner vill inte se en NATO-anslutning

Hur kommer det sig att allt fler politiker förordar medlemskap i kärnvapenorganisationen NATO? Nedanstående är klippt ur en artikel i Aftonbladet i dag. Personerna i citatet är personer, som ju varit med om en del. Varför lyssnar man inte på dem?
I mitt eget parti Folkpartiet är NATO nästan som en gud. Ifrågasätt inte, utan bara tro. Det är bedrövligt att det parti, som låtsas, ibland, vara socialliberalt, har en så stark tilltro till vapen och dödande som medel mot våld. 

"Utrikespolitiska veteraner som Rolf Ekéus och Hans Blix vill inte heller se en svensk Nato-anslutning. Blix fördömer naturligtvis ryska folkrättsbrott men noterar, vis av erfarenheten, att sådana brott lättsinnigt begåtts också av Natos kärnländer. För honom är den polarisering som vi ser mellan Nato och Ryssland omotiverad och farlig: ”Vi borde ha lärt oss att det är förenat med stora risker att söka bringa fred mellan kärnvapenförsedda stormakter genom att öka förberedelser för krig”. "Skicka en kommentar