tisdag 3 februari 2015

Han skäms över FP

I dagens Upsala Nya Tidning har debattartikeln rubriken "Jag skäms över FP". Skribenten beskriver varför han anser att Folkpartiets förslag inom integrationspolitiken är dåligt. Jag förstår vad han menar.
Om syftet är att förbättra asylsökandes möjligheter till en bra integration kan jag ha sympati för förslaget. Dock finns misstankar om att förslaget, som egentligen är ett utspel, syftar till att tilltala en viss grupp väljare.
Ett förslag eller utspel ska ju granskas och beslut fattas av högsta beslutande organ. Därför är innehållet inte det allvarliga. Innehållet och inriktningen kan ju ändras av det beslutande organet, i Folkpartiets fall, landsmötet. Det allvarliga med utspelet är att det utformats så att syftet tolkats vara ett annat än vad som sägs och att hanteringen är katastrofal. En artikel, särskilt om bakom den står partiledaren, tolkas som partiets ståndpunkt. Därutöver tycks förankringen ha stora brister. Reaktionerna över det sistnämnda är förståeliga, även om det framstår som märkligt att man i partistyrelsen inte klarat ut problemet. Varför var de klagande personerna inte tydliga?
Skicka en kommentar