tisdag 3 februari 2015

Elektronisk fotboja


Nedanstående syftar väl till att finna en kombination av någorlunda human behandling och åtgärd, som ger avskräckande effekt. Jag skulle emellertid vilja se en vilja att komma åt de fenomen, som leder fram till brott. Men det är inom rättsväsende liksom när det gäller konflikter, de hårda tagen, som ska vara lösningen. Tyvärr

"Unga ska kunna dömas till elektronisk fotboja

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med elektronisk fotboja. Enligt utskottet är det värdefullt att det finns fler och mer lämpliga påföljder som unga kan dömas till vid brott. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet, som utgörs av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Utskottets ställningstagande gjordes samband med att utskottet sa ja till den proposition som regeringen lagt fram kring ungas brottslighet.
Utöver regeringens förslag i propositionen anser justitieutskottet att det även behövs nya och mer lämpliga påföljder som man kan döma unga brottslingar till. Att någon som är under 18 år ska kunna dömas till elektronisk fotboja, en så kallad helgavskiljning med fotboja, menar utskottet är en form av påföljd som i vissa fall är mer lämplig. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över hur detta skulle kunna utformas.
Förslaget grundar sig i en motion som har lagts fram av allianspartierna; Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De påpekar att regeringen redan arbetar med att se över olika slags påföljder i den så kallade Påföljdsutredningen."
Skicka en kommentar