onsdag 29 april 2015

Ange skälen. Projektet gav ju positiva effekter

Vårdlotsprojektet ska avslutas. Det är sådant här, som är lite svårt för oss medborgare att hänga med i. Projektet tycks ha varit bra för gruppen högkonsumenter av sjukvård och varit kostnadseffektivt. Då måste det finnas andra skäl för att upphöra med projektet. Dessa skäl redovisas inte för oss. Inte konstigt att misstro uppstår

"Vårdlotsprojekt avslutas

Projektet "Aktiv hälsostyrning med vårdlotsar" kommer att avslutas när det tecknade avtalet går ut vid slutet av 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Projektet har pågått sedan 2013. En utvärdering som gjordes under 2014 visar att insatserna för hjärtsviktspatienter och mångbesökare på akutmottagning har lett till en minskning av vårddygn med cirka en tredjedel hos dem som fått stöd av vårdlots, motsvarande en kostnadsminskning med cirka 20 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att erfarenheterna från pilotprojektet ska tas tillvara i pågående och kommande utvecklingsprojekt som riktar sig mot högkonsumenter av sjukvård.
(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett tilläggsyrkande om att landstinget ska fortsätta finansiera vårdlotsar med centrala medel och att fler kroniskt sjuka patienter ska få tillgång till vårdlots. Detta avslogs."
Skicka en kommentar