onsdag 8 april 2015

Ännu lång väg att gå


Ja, bra. Men nog är det en lång väg att gå innan politiken är framme vid att ta ett ordentligt ansvar för patientsäkerheten

"Arbete med att förebygga vårdskador ska redovisas löpande

Produktionsstyrelsen beslutade att landstingets arbete med att förebygga vårdskador ska redovisas löpande till styrelsen. Beslutet togs efter ett yrkande från Kajsa Dovstad (FP)."
Skicka en kommentar