tisdag 14 april 2015

HSS, ett ickevalsalternativ

Om du inte väljer får du gå till ickevalsalternativet. Vilken gräslig benämning. Ickevalsalternativ.

Det här har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen landat i. Styrelsen har beslutat att Akademiska sjukhuset ska vara detta ickevalsalternativ. Men hur kan den styrelsen besluta detta? HSS har inga verksamheter. Sjukhusdirektören måste känna sig splittrad. Ibland är han beställarens motpart, ibland är han förvaltningschef för Produktionsstyrelsen. Sjukhusdirektören måste göra en markering: jag tar uppdrag av endast Produktionsstyrelsen
Undrar någon varför landstingens styrning inte fungerar 


"Ickevalsalternativ för ögon- och öron-näsa-halssjukvård

Akademiska sjukhuset ska vara ickevalsalternativ för vårdval som gäller specialiserad ögonsjukvård och specialiserad öron-näsa-halssjukvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Bakgrunden är att landstinget enligt LOV är skyldigt att tillhandahålla ett ickevalsalternativ för enskilda som inte väljer leverantör.
(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för yrkanden om att landstinget årligen ska följa upp kostnaderna för sådan verksamhet som omfattas av vårdvalet, men som utförs av egen regi samt att styrelsen ska begära ett yttrande från Konkurrensverket för att säkerställa att landstinget uppfyller lagens skrivning."
Skicka en kommentar