söndag 12 april 2015

Styrelsens kandidat har bara haft aktivt stöd

Många av förändringarna av vårt språk har logiska förklaringar. En, sentida, förändring, som finns i de två nedanstående meningarna, hämtade ur min morgontidning i dag, är omöjlig att förstå.

"Det är i hörandeförsamlingen som styrelsens kandidat Peter Hörberg bara haft aktivt stöd av hälften av ledamöterna"
"Men i snitt får de bara träffa en specialistläkare mindre än en gång per år,....."

I den första sägs att Peter Hörberg "...bara haft aktivt stöd...", när man sannolikt menar "...aktivt stöd av bara hälften av ledamöterna." I den andra sägs att "...de bara får träffa...", när man sannolikt menar "...bara mindre än en gång per år..."

Spelar det någon roll? Jo, i högsta grad. Missförstånd kan uppstå. Vad betyder, till exempel, följande? : Han har bara spelat fotboll i ett år. Jo, han har inte gjort något annat än spelat fotboll under ett års tid. Vad betyder följande?: Han har spelat fotboll i bara ett år. Meningen behöver inte förklaras, den är ju tydlig
Skicka en kommentar