måndag 13 april 2015

Vårdval - analys


Den här analysen är intressant. Tyvärr har jag missat medias rapportering om den, för jag utgår från att även de har funnit analysen intressant.

Jag är inte förvånad över någon del av analysresultatet. 
Dock undrar jag över slutsatsen att tillgängligheten har förbättrats men att utbudet inte ökat. (Bättre svenska kanske skulle förklara. "Utbudet för patienter att välja mellan..."?)

Vidare skulle jag vilja veta vilka de politiska slutsatserna blir


"Konsekvenser av införande av vårdval

Landstinget har analyserat konsekvenserna av införandet av vårdval inom specialistvården i Uppsala län.
Analysen visar att tillgängligheten till specialistvård inom vårdvalsområdena förbättrats. Förbättringarna påverkas av flera faktorer, där vårdvalen sannolikt är en. Utbudet för patienter att välja mellan har inte ökat i någon större utsträckning.
Kostnadseffektiviteten har förbättrats genom att kostnaderna per insats har minskat inom vårdvalsområden. Samtidigt har kostnaderna för vården totalt sett ökat sedan införandet av vårdvalen. Förutsättningarna för att bedriva ST-utbildning har påverkats i viss utsträckning. Det upplevs svårare att kontrollera utbildningskvalitet och att följa ST-läkarnas kompetensutveckling. Däremot har vårdvalet ännu inte lett fram till några konkreta förändringar för forskning och utveckling på akutsjukhusen.
De analyserade vårdvalen omfattar cirka en procent av den totala hälso- och sjukvården i landstinget. De privata vårdvalsaktörernas andel uppgår till tre promille av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård."
Skicka en kommentar