onsdag 29 april 2015

Ekonomiska styrmedel i energipolitiken


Kärnkraften kommer att bli mer olönsam. En, så kallad, effektskatt kommer att verka i den riktningen. Om samtidigt införs lättnader för förnybar energiproduktion kan den senare komma att konkurrera ut kärnkraften. Detta kan man kritisera, inte med formella argument, men med politiska. Man kan tycka annorlunda. Dock finns en bred enighet om att ekonomiska styrmedel kan och ska användas i energipolitiken. 
Om man tycker att förnybara energikällor är det som ska svara för den framtida energiproduktionen måste man rimligen gilla aviserade energiskatter för producenterna. Anser man att avfallsfrågorna för kärnkraften är lösta och att det inte är sannolikt att det kan hända det som hände i Harrisburg och Tjernobyl då kan man ogilla kursändringen i energipolitiken
Skicka en kommentar