onsdag 29 april 2015

Hallå Produktionsstyrelsen!

Hallå Produktionsstyrelsen! Hur kan ni tillåta att HSS ger direktiv till era förvaltningar? Hur mesiga tillåter ni er bli

"Målrelaterade medel

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om återbetalning av målrelaterad ersättning för 2014. När överenskomna mål i vårdavtalen inte uppfylls eller endast delvis uppfylls ska ersättning betalas tillbaka.
Styrelsen beslutade att fastställa återbetalning av målrelaterad ersättning för Akademiska sjukhuset med 11,1 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping med 1,5 miljoner kronor. Fem privata barnavårdscentraler ska betala tillbaka sammanlagt 45 000 kronor.
Styrelsen fattade också beslut om att betala ut målrelaterad ersättning till vissa externa vårdgivare. Uppsala Närakut, CityAkuten i Praktikertjänst AB tilldelas 517 000 kronor, 1177 Vårdguiden, Medhelp Care Uppsala AB 758 000 kronor och Närpsykiatri i HÄTÖ AB 1 166 000 kronor."
Skicka en kommentar