onsdag 13 maj 2015

Landstingen och staten har misslyckats

Hur kommer det sig att många andra länder har kortare vårdköer än Sverige, men lägre kostnader för sjukvården? Härtill kommer att dessa länder har också mer nöjda patienter.
Många analyser har gjorts. Klart är dock att både staten och landstingen misslyckas med sina uppgifter.
Ge kommunerna ansvaret, minska kraftigt antalet kommuner och bilda samverkansregioner för specialistsjukvården

Skicka en kommentar