torsdag 14 maj 2015

Ska du verkligen anlita privatekonomisk rådgivare?

Detta är viktigt. Jag har själv gått på en rådgivares dåliga råd. Råden var ämnade att gynna, i detta fall ett bolag, som heter eller hette G.....um. Eftersom jag inte kunde använda annat än ett litet belopp blev förlusten liten,  men tillräcklig för att få mig att inse att jag själv är den bäste och mest pålitlige rådgivaren. 


"Förbjud provisioner till privatekonomiska rådgivare

Förbjud provision till den som ger råd till enskilda om privatekonomi. Finansinspektionen, FI, är hård i sin dom över finansiella rådgivare: Tyvärr ser FI att många företag ger bristfällig information, ger råd som inte ligger i konsumentens intresse och säljer dyra produkter som inte alltid lever upp till vad som utlovats"
Skicka en kommentar