måndag 11 maj 2015

Nu måste vi hitta nya politiker

Visst hade jag sett fram mot partiledardebatten i går. Först; så besviken jag blev. Antalet kvinnor är ännu bara tre av åtta. Svårt naturligtvis att för dessa kvinnor ändra på något i en patriarkal omgivning. Men lite av mindre av förakt och nonchalans trodde jag vi skulle få se.
Detta var dock inte största besvikelsen. Frånvaron av resonemang kring politisk färdriktning är slående. Vad vill partierna åstadkomma? Jo, lite fick vi veta. Fasthållande vid energipolitik, som känns omodern, ge staten ansvaret för även anställning av lärare, placering av barn och anordnande av studiedagar för lärarna. Och så vapenexporten. Exportera inte vapen till diktaturer annat än lite grand och inte till alla.
Inte en enda av partiledarna sa något om Sveriges roll i en fredsskapande verksamhet. Det är skandal och oroande för framtiden. Är det dessa personer vi ska anförtro värnandet av frihet och fred? Nej, vi måste få en ny sorts politiker

Skicka en kommentar