tisdag 12 maj 2015

Medborgarkontakten brister

Jag har observerats på ett demokratiskt problem, som jag visste fanns, men inte visste är så stort.
Det handlar om medborgarnas möjligheter att få kontakt med politiker och tjänstemän. Nästan omöjligt. Man talar in. Ingen ringer tillbaka.
Vari ligger förklaringen? Har man fått så mycket att göra att man inte hinner? På tjänstemannasidan kan det förhålla sig så, men inte för politikerna. Politisk styrning och tidsåtgången för denna förändras inte nämnvärt. Kan det då vara att politiker ägnar sig åt sådant man inte borde, åtminstone om det är i stället för att finnas tillgängliga.
Jag minns hur det var en vanlig 60-timmars arbetsvecka. Antalet medborgarkontakter var mellan 30 och fyrtio per vecka, ofta någon fredag kväll. En grundregel: alltid ringa tillbaka.
Jag vet, karriären gynnas inte av att ägna tid åt dialog med medborgarna, men demokratin gynnas.

Nästa val ska vi ha politiker, som drivs av annat än karriärlusten
Skicka en kommentar