torsdag 14 maj 2015

Svenska läkare tar emot lägst antal patienter

Svenska läkare har få patienter. Man har lägst antal inom OECD - området. Jo, men man kanske ägnar patienten mer tid än man gör i andra länder. Nej, det är inte så. Däremot ägnar man mycket mer tid än andra länders läkare gör, åt pappersarbete.
Ska vi ha det så? Har vi råd? Vi har ju lika höga kostnader som andra men lägre servicegrad.
Det måste alltså vara möjligt att öka servicen utan att öka skatten. Problemet är således inte professionens utan problemet är politiskt
Vad gör ni landstingspolitiker åt detta? Ingenting, åtminstone märker vi medborgare inte vad ni gör. Ni klarar inte att ha ansvaret för sjukvården. För över ansvaret till kommunerna, som får ingå allianser.
Skicka en kommentar