tisdag 29 september 2015

Kraftfullt av Produktionsstyrelsen, man uppdrar åter

Det här kan man läsa i handlingarna till Produktionsstyrelsens vid landstinget sammanträde i går.

"Förslag till beslut: Produktionsstyrelsen beslutar att åter uppdra åt t f sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att arbeta vidare med och utöka tidigare redovisade effektiviseringsåtgärder för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015. att uppmana förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten. att i övrigt lägga förvaltningarnas delårsrapporter T 2 - 2015 till handlingarna."
Katastrof
 "Att åter uppdra". Inget politiskt ställningstagande. Man tror att man agerat när man åter uppdrar.
Vi kan inte ha ett landsting, som inte styrs. De två alternativ, som finns torde vara: lägg ner landstinget och byt ut hela den politiska ledningen. Inget förefaller realistiskt. Möjligen finns ett tredje, nämligen att politikerna får lära sig vad politisk styrning innebär. Men även det alternativet framstår som omöjligt. Återstår fortsatt utförsbacke
Skicka en kommentar