onsdag 30 september 2015

Starkt motstånd, men ändå enighet

Budgetdebatten var stundtals intensiv. De fyra allianspartierna var eniga om att med regeringens förslag till budget kommer det att gå åt fel håll.Det måste väl rimligen innebära att partierna kommer att rösta mot propositionen och för sina egna budgetförslag. Men så inte. Man lägger ner sina röster i syfte att regeringens förslag ska bli riksda´ns beslut. Inte känns det logiskt
Får Alliansen rätt i att utvecklingen blir negativ är den givetvis medansvarig


Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) i talarstolarna i kammaren. Foto: Melker Dahlstrand
Den 21 september lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition till riksdagen. Efter det följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Med debatten börjar höstens budgetarbete i riksdagen.
Finansministern inledde debatten med att presentera regeringens förslag till statens budget för 2016. Sedan talade de olika partiernas företrädare.
Talarlista

Här hittar du budgetpropositionen

Du kan läsa, ladda ned och skriva ut budgetpropositionen:
Finansdepartementet (regeringen)

Det här är budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Regeringen föreslår hur mycket pengar som ska gå till exempelvis barnbidrag, försvaret och vägarna. Regeringen lämnar också förslag på en beräkning av statsbudgetens inkomster och förslag på nya och ändrade skatter.
I budgetpropositionen föreslår regeringen hur statens verksamheter ska skötas inom olika områden. Verksamheternas omfattning bestäms bland annat av hur mycket pengar som fördelas på de 27 utgiftsområdena och på de cirka 500 anslag som finns på statsbudgeten.

Så här arbetar riksdagen med budgetförslagen

I samband med att budgetpropositionen lämnas pågår den allmänna motionstiden. Den allmänna motionstiden börjar normalt vid riksmötets början och slutar femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar den 6 oktober klockan 16.30.
Riksdagen tar först ställning till budgetens omfattning i stort, det vill säga utgiftsramarna och inkomstberäkningen. Därefter beslutar riksdagen om anslagen inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena efter att riksdagens olika utskott behandlat anslagen under hösten.
Om budgetpropositionen
Skicka en kommentar