onsdag 14 oktober 2015

Var finns politiska ledarskapet?

Nu kommer att visa sig var politiskt ledarskap finns. I landstinget saknas det.

Det räcker inte med att det fattas beslut om att en viss budget ska gälla om man inte ser till att det blir verklighet. Jag söker nästan dagligen efter ställningstaganden i politiska organ. Men man nöjer sig med att uppdra till en ledning att vidta åtgärder. När ska landstingspolitiker börja tydliggöra vilken kvalitet och kvantitet, som ska gälla och tala om vilka åtgärder, som ska vidtas.

"Varnar för skattechock i Sverige

Sveriges kommuner och landsting (SKL) varnar för en skattechock till följd av den snabba befolkningstillväxten som skapas av flyktingkrisen. Enligt SKL har kommunsektorn hamnat i ett "mycket svårt läge".
ANNONS
Resultatet i kommunsektorn beräknas mer än halveras i år jämfört med förra året, skriver SKL. Utöver flyktingkrisens effekter påverkas resultatet av en åldrande befolkning.
Enligt SKL:s chefekonom Bettina Kashefi behöver skatterna i snitt höjas med närmare två kronor per hundralapp fram till 2019.
"Utvecklingen efter 2016 ser mycket bekymmersam ut", skriver Kashefi i en kommentar.
"Många kommuner och nästan alla landsting och regioner brottas med ekonomiska underskott. Skatteunderlaget ökar totalt sett men genom befolkningsökningen försämras resultaten till flöjd av kraftiga kostnadsökningar", fortsätter hon.
Enligt SKL har en ökad befolkning i yrkesverksam ålder en positiv effekt, men effekten fördröjs av att det tar tid innan de nyanlända kan etablera sig på arbetsmarknaden.
"Trots att statsbidragen ökar och att vi även i år får återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA är läget mycket allvarligt", skriver Lena Micko, SKL:s ordförande, i en kommentar.
Hon tillägger att kommunerna kommer att behöva mer av generella statsbidrag och bättre framförhållning för att kunna nyttja resurserna där de bäst behövs i den situation som råder.
Enligt SKL:s ekonomer växer samtidigt den inhemska efterfrågan i Sverige just nu snabbt. Tillväxten väntas bli 3 procent, både i år och nästa år.
Arbetslösheten väntas i slutet av nästa år ha sjunkit till 6,5 procent och inflationen, enligt KPI, beräknas ligga nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent."
Av:  TT / Affärsvärlden
Skicka en kommentar