lördag 10 oktober 2015

En ursäkt är befogad

Jag måste bestämma mig. Är det bra att överenskommelsen inte gäller längre? Decemberöverenskommelsen. Jag tycker illa om sådana demokratiinskränkande överenskommelser, samtidigt som jag anser att överenskommelser ska man hålla.
Löfvén har understrukit denna viktiga princip. Men hur har överenskommelsen slutits? Jo, av partiledningar och partistyrelser. Här ligger problemet. Frågan är stor, men man låter inte de högsta beslutande organen i partierna fatta beslutet. Man kan ägna många timmar, på kongresser och deras motsvarigheter, åt att debattera relativt små frågor, men denna mycket stora fråga, om att frångå vanliga demokratiska spelregler, tar sig ledningarna rätten att besluta om. Då händer det som nu hände på KD:s riksting, nämligen att något eller några ombud uttrycker sitt missnöje i form av motion. Och....motionen får stöd av en majoritet av ombuden.
Löfvén har ingen anledning att lägga sig i hur hans förhandlingsparter förankrar sina ställningstaganden, men han borde ha förstått vad det kunde leda till. Självklart har han förutsett vad som nu skett. Kanske är emellertid hans upprördhet en aning spelad.
Det som nu hänt har rimligen lärt partiledningarna en del om hur ställningstaganden måste förankras på ett demokratiskt sätt. DÖ är ett exempel på dåligt fungerande interndemokrati i partierna. Skyll er själva.

Nu har jag bestämt mig. Bra och modigt av KD:s riksting att säga nej till DÖ, men partiledningarna inom Alliansen är skyldiga regeringspartierna en ursäkt för att man beslutat utan förankring
Skicka en kommentar