tisdag 6 oktober 2015

Europarådet om solidaritet


Fortfarande efter många år med EU är det angeläget att det talas om vikten av solidaritet. De svenska delegaterna vid Europarådets parlamentariska församlings möte nyligen lyfte fram bland andra dessa frågor (tråkig formulering nedan: ...lyfte bland annat fram..)

Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församling

Flyktingkrisen stod i fokus vid sessionen i Europarådets parlamentariska församling 28 september-2 oktober. Två resolutioner på migrationsområdet antogs. En om behovet av en reviderad Dublinförordning och en om utmaningarna för transitländer.
Den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling deltog vid sessionen i Strasbourg. Flera ledamöter ur den svenska delegationen talade vid mötet. De lyfte bland annat fram vikten av solidaritet och delat ansvar i Europa samt vikten av att skapa legala vägar in i Europa. Också UNHCR:s akuta behov av ytterligare medel nämndes och några av riksdagsledamöterna framförde kritik mot Ungerns agerande.

Kritik mot långa häktningstider

I en resolution om häktningsförfarande konstaterades att flera länder i Europa har alltför långa häktningstider. Framför allt kritiserades Georgien, Ryssland och Turkiet för missbruk och att de regler som satts upp inom ramen för den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna inte efterlevdes.
Bristen på implementering av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna kritiserades framförallt vad gällde nio medlemsländer. I en rekommendation från församlingen till Europarådets ministerkommitté gavs en uppmaning om att skapa åtgärder för att effektivisera och förbättra övervakningen av implementeringen samt att i denna process involvera civila samhället.

Resolution om plattformar för dialog

Vikten av dialog mellan företrädare för olika trosriktningar för att motverka främlingsfientlighet och extremism diskuterades. En resolution och en rekommendation antogs i vilka både den parlamentariska församlingen och ministerkommittén uppmanades att skapa relevanta plattformar för dialog.
I en resolution lyftes fäders rättigheter inom ramen för föräldraskapet fram, särskilt i samband med separationer. Fortsatt är lagarna i flera länder sådana att det är mamman som ensam får vårdnaden och bestämmanderätten
Skicka en kommentar