söndag 29 november 2015

Inget förslag om förstatligande av förskolan

För en vecka sedan ägde Liberalernas landsmöte rum. Frågan om förstatligande av förskolan kom inte upp på dagordningen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Just bristen på jämlikhet är argumentet för förstatligande av skolan.
Nu har det visat sig att staten inte klarat att ens få friskolorna, som lever ett liv utanför övrig skolverksamhet, att leva upp till sådana krav som att ta emot flyktingbarn. Det enda rätta är nu att låta kommunerna besluta om huruvida och var en friskola ska få starta. Jo, jag vet, det kommer att bli olika mellan kommunerna. Självklart, kommunerna har ju olika politiska ledningar.

Skicka en kommentar