måndag 1 februari 2016

Europarådets parlamentariska församling

Här ett pressmeddelande från Riksdagen. Europarådets parlamentariska församling har från Sverige sex ledamöter och sex suppleanter. Liberalerna har ingen representation, Sverigedemokraterna har två. Förklaringen torde vara att liberala gruppen representeras av personer från andra länder. 

"Riksdagsledamöter debatterade händelserna i Köln i Europarådets parlamentariska församling

Händelserna i Köln på nyårsnatten och migration var ett par av huvudfrågorna under årets första session i Europarådets parlamentariska församling (PACE). Flera riksdagsledamöter deltog i debatterna. I en debatt om terrorism betonade svenska ledamöter behovet av att motverka radikalisering.
Församlingens session ägde rum den 25–29 januari i Strasbourg. Förutom händelserna i Köln stod frågor som migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism i fokus.

Händelserna i Köln

Jonas Gunnarsson (S) utsågs till rapportör för en rapport om attackerna mot kvinnor i bland annat Köln. I debatten betonade delegaterna att sexuellt våld mot kvinnor inte var något nytt och att man inte bara kunde beskriva det som ett kulturellt problem.
Vikten av objektiva myndigheter och opartisk media lyftes fram, liksom att alla medlemsländer ratificerar och implementerar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.

Resolutioner om migration och flyktingkrisen

Församlingen antog två resolutioner på temat migration och flyktingkrisen. Resolutionerna konstaterar att det är nödvändigt med ett solidariskt ansvar i Europa och att långsiktigt hållbara lösningar måste identifieras både när det gäller asylhantering och människosmuggling. Svenska ledamöter lyfte fram barnperspektivet och vikten av att bekämpa den organiserade brottsligheten i flyktingkrisens spår.

Kampen mot terrorism

Kampen mot terrorism behandlades i två debatter. I debatterna underströk delegaterna vikten av att bedriva kampen mot terrorism med respekt för de mänskliga rättigheterna och utan att äventyra Europarådets värderingar. Svenska ledamöter lyfte fram behovet av åtgärder för att motverka radikalisering samt av att medlemsländerna skapar relevanta lagar för att komma tillrätta med problemet med personer som åker utomlands för att delta i terroristverksamhet.

Utvecklingen i Polen

Ett förslag om att debattera utvecklingen i Polen röstades ner vilket beklagades av den svenska delegationen.

Nagorno-Karabach

Församlingen sa nej till en resolution om utvecklingen i konflikten om Nagorno-Karabach efter en intensiv debatt. Den ansågs vara en partsinlaga för Azerbajdzjan med alltför negativa skrivningar om Armenien.

Kontaktperson för media

Anette Nilsson, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-706 57 82, e-post anette.nilsson@riksdagen.se.

Ledamöter

Skicka en kommentar