onsdag 27 april 2016

Utlokalisera, javisst

Den här utvecklingen är intressant. Visst kan ett flertal (för dom är ju många) statliga myndigheter om- och utlokaliseras. En viktig del i en politik för att Hela Sverige ska leva.

Man har också i en del stora kommuner fått upp ögonen för att på skolområdet det är lika långt att skjutsa från punkt A till punkt B som att skjutsa från B till A. Många barn i våra tättbyggda tätorter skulle må bra av att vistas några timmar varje dag i en lantlig miljö.
Det här kommer vi nog allmänt att inse när konsekvenserna av orimliga förtätningar blir ännu tydligare än i dag


Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter (NU17)

Riksdagen anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras. Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Nu påminde riksdagen om detta och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.
Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom den parlamentariska landsbygdskommittén redan arbetar med flera av de frågor som tas upp i motionerna.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.
Skicka en kommentar