torsdag 31 augusti 2017

DAGENS REFLEKTION 31 augusti: Fredsinsatser ökar säkerheten

När jag tänker tanken att talet om mer vapen och NATO-medlemskap inte är grundat på kunskap och erfarenhet så frågar jag mig själv samtidigt: varför skulle jag ha större insikter än många andra och ger mig själv svaret att det har jag ju inte. Jag går då över till att inse att jag i hög grad styrs av en känsla. 

Jag tror visst att ett medlemskap i NATO skulle stärka vår försvarsförmåga (även om vi nog sskulle få betala det mesta själva). MEN de säkerhetspolitiska nackdelarna överväger.
Att alliansfrihet för Sverige och Finland främjar avspänning motsägs inte av många.Om man instämmer medger man samtidigt att anslutning till NATO är spänningsökande.
Politiken i dag handlar om en stegvis integration av vår militärmakt i

NATO. Man tycks tro att så länge man avstår från medlemskap kan man samverka hur mycket som helst utan att öka spänning. Men täta gemensamma manövrer, harmonisering av materiel och metoder, deltagande i gemensamma staber leder gradvis till att vi identifieras som aktiv del av ‘fienden'. 

En majoritet av svenskarna torde vara motståndare till svenskt NATO-medlemskap. Är syftet att lura oss? Kommer man så småningom att säga att vi nu är nästan medlem och på det sättet motivera medlemskap.

Fprtfarande inget parti, som talar om fredsinsatser somen väg att öka Sveriges säkerhet.


Skicka en kommentar