torsdag 2 januari 2014

Staten måste få hjälp att ta sitt ansvar för sjukvården

Om, till exempel, Hälso- och sjukvårdslagen, HSS, följdes skulle skillnaderna i fråga om kvalitet mellan olika delar av landet vara mycket små. Skillnaderna är i vissa avseenden stora. Den som förfogar över instrumentet HSS lyckas inte hantera instrumentet. Något är fel i statens förmåga att fullgöra sin uppgift. Är antalet lagar och förordningar för stort? Nja, kanske, men i så fall endast en förklaring och inte en ursäkt. Problemet med ojämlikheten inom sjukvården ligger på nationell nivå. Vilken förändring krävs då? Ska staten fråntas sin styrande uppgift? Nej, för vem ska då styra? Ska staten överta driften? Nej, om man inte klarar att styra med lagar hur ska man dessutom klara att vara driftansvarig? Återstår alltså att se till att staten utvecklar sin förmåga att styra med lagar. Frågan om sjukvårdens organisation är med detta inte avklarad. Ett litet antal sjukvårdsregioner och primärvården till primärkommunerna har belysts i utredningar. Plocka fram dessa och stimulera en debatt.

Inga kommentarer: